Projekty unijne

Centrum dystrybucji aluminium TOMBIG
Projekty unijne

GOŹDZIK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOMBIG

realizuje projekt pn.

„Dywersyfikacja oferty Wnioskodawcy i podniesienie poziomu konkurencyjności poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w branży hurtowni wyrobów aluminiowych i drewnianych.”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2

„Celem projektu jest zakup i wdrożenie środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu
WMS, który pozwoli na zarządzanie pracą hali magazynowej. Narzędzie to pozwoli na zoptymalizowanie pracy w magazynie oraz pełne zautomatyzowanie wszystkich czynności magazynowych.”

Wartość projektu : 1 702 197,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 622 755,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/04/2016 – 31/08/2017
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Tomasza Goździka (tel. +48 600 978 702).