Certyfikaty Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Celem polityki firmy „TOMBIG” jest zaoferowanie klientom usług w zakresie obróbki aluminium w centrach CNC oraz handlu aluminium, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko we wszystkich działaniach oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

 

W ramach polityki ZSZ zobowiązujemy się:

  • doskonalić system zarządzania jakością i środowiskiem w szczególności
    w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności,
  • doskonalić procesy związane z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów oraz działań, które mają znaczący wpływ na środowisko poprzez zmniejszanie ilości odpadów komunalnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

 

Zaspakajanie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez dobrą jakość usług zgodnych z wymaganiami pozwoli na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku.

Osiągniecie tej pozycji wymaga przyjęcia długoterminowej polityki rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskowego zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015
i PN-EN ISO 14001:2015 wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na każdym etapie działalności firmy oraz przejęcie odpowiedzialności przez każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy.

 

Na każdym pracowniku spoczywa obowiązek znajomości, zrozumienia i przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości, ochrony środowiska co przyczyni się do osiągnięcia celów i zadań oraz realizacji tej polityki.

 

Tylko w taki sposób rozumianą politykę ZSZ wraz z pracownikami będziemy realizować

Tomasz Goździk

Tomasz Michalak

Hurtownia Profili Specjalnych Aluminiowych

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015

Nr 3518/01/2023 wydany przez Polską Akademię Jakości CERT sp z o.o.

TOMBIG ISO
TOMBIG ISO