Transportowanie i przechowywanie wyrobów aluminiowych.

Wyroby aluminiowe na czas transportu należy zabezpieczyć opakowaniem z folii przed wilgocią i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
Wyroby aluminiowe składowane w pakietach i kręgach należy przechowywać w krytych, suchych pomieszczeniach, zabezpieczając je przed wilgocią i działaniem zmiennych temperatur. Przy przechowywaniu temperatura powinna być stała. Zmiany temperatur w magazynie powodują, że na powierzchni skrapla się wilgoć z powietrza, wskutek działania kapilarnego między powierzchniami stycznymi wnika do środka i wywołuje korozję.
Wyroby aluminiowe w arkuszach jak i w postaci profili zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy wysuszyć, następnie przełożyć arkusze przekładkami, aby umożliwić dostęp powietrza. Po wysuszeniu zaleca się pokryć blachy warstwą papieru.

Wyroby aluminiowe zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy niezwłocznie wysuszyć i niezwłocznie przerobić.
Wyroby aluminiowe, których powierzchnia nie została na czas transportu zabezpieczona muszą być natychmiast przerobione.
Wyroby aluminiowe przeznaczone do dłuższego składowania należy przekładać okresowo, przechowywać w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur.
Niektóre wyroby są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi specjalna folią ochronną. Niezależnie od terminu montażu folia ochronna powinna zostać usunięta z wyrobu do 3 tygodni od daty produkcji. Wystawienie wyrobów pokrytych folią ochronną na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych, powoduje związanie folii z powierzchnią, a w konsekwencji pozostawienie śladów kleju, rozrywanie folii podczas usuwania, lub uszkodzenia powłoki.

Ważne,
TOMBIG nie bierze odpowiedzialności za występowanie korozji na wyrobach aluminiowych przechowywanych niezgodnie z powyższymi zasadami.

Drogi Kliencie,
Niewłaściwe warunki transportu i składowania zwalniają dostawcę z odpowiedzialności za jakość towaru.

Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie zbadać dostawę w celu ustalenia czy została uszkodzona podczas transportu w sposób widoczny. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, należy niezwłocznie dokonać odpowiedniego wpisu w dokumentach wraz z podpisami i pieczęciami, przy udziale kierowcy/przedstawiciela przewoźnika, a następnie doręczyć je wraz z fotografami uszkodzeń do dostawcy poczta elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od dostawy. Przekroczenie tego terminu upoważnia Dostawcę do odrzucenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych w wyniku transportu zamówionych Produktów.
Odbiorca zobowiązany jest zbadać dostarczone wyroby i zgłosić ewentualne reklamacje jakościowe niezwłocznie po wykryciu widocznych wad, jednakże nie później niż 3 dni kalendarzowych od daty dostawy i przed jakimkolwiek działaniem na produkcie. Odbiorca zobowiązany jest umożliwić Dostawcy zbadanie produktów, których dotyczy reklamacja oraz zachować oryginalne opakowanie w celu identyfikacji produktu.